ADHD Podjąć wyzwanie

ADHD Podjąć wyzwanie

przez Magda

Wokół zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) narosło wiele mitów oraz niedopowiedzeń. Jeśli szukasz dokładnych informacji na temat ADHD, popartych wynikami badań naukowych oraz wiedzą ekspertów ta książka jest dla Ciebie.

Dla kogo jest ta książka?

Książka „ADHD Podjąć wyzwanie” autorstwa Russella A. Barkley’a skierowana jest przede wszystkim do rodziców dzieci z tym zaburzeniem, ale również do specjalistów oraz innych osób zainteresowanych tą tematyką. Jak pisze sam autor:

Niniejsza książka jest (…) przeznaczona dla rodziców wychowujących dziecko z ADHD oraz dla innych osób, które chciałyby dowiedzieć się więcej o tym zaburzeniu i odpowiednim postępowaniu z nim. Główny cel publikacji polega na wzmocnieniu rodziców w radzeniu sobie z opieką nad tymi bardzo wymagającymi dziećmi, tak, by zapewnić zdrowie zarówno rodzinie jako systemowi, jak i poszczególnym jej członkom.

Dodatkowo uważam, że książka ta jest nieocenioną pomocą w pracy specjalistów pracujących z dziećmi oraz osobami dorosłymi z ADHD.

Co znajdziemy w książce?

Książka zawiera 19 rozdziałów i podzielona jest na cztery części. Jest to obszerna lektura, która wyposaży czytelnika w ogrom wiedzy na temat zaburzenia. We wprowadzeniu do książki autor przedstawia historię, która na zawsze zmieniła jego postrzeganie ADHD. Przedstawia również zestaw zasad, którymi powinien kierować się każdy rodzic, wychowujący dziecko z ADHD. Już samo wprowadzenie do książki zachęca czytelnika do dalszej lektury. Poniżej opiszę pokrótce każdy rozdział.

Część I: Rozumienie ADHD

Rozdział 1. Co to jest zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi?

Z rozdziału pierwszego czytelnik pozna szczegółowe definicje ADHD. Autor rozprawia się z mitami, które narosły wokół zaburzenia, przedstawiając fakty, które opiera na wynikach wielu badań naukowych. Czytelnik poznaje też historie czwórki dzieci u których stwierdzono ADHD. Dodatkowo szczegółowo opisane są problemy z jakimi muszą zmierzyć się osoby mające to zaburzenie.

Rozdział 2. „Co właściwie jest nie tak z moim dzieckiem?”

W rozdziale drugim autor przedstawił problemy, które występują u osób z ADHD w zakresie zaburzeń funkcji wykonawczych mózgu. Autor szeroko omówił funkcje wykonawcze oraz ich rozwój.

„Główny problem dzieci z ADHD wynika z podstawowego deficytu zdolności uruchamiania samokontroli i korzystania z funkcji oraz umiejętności wykonawczych mózgu, obejmujących przede wszystkim zdolność hamowania zachowania, zdolność uwzględniania odpowiednich doświadczeń z przeszłości oraz przewidywania przyszłych konsekwencji na podstawie dotychczasowych przeżyć”.

Rozdział 3. Jak powstaje ADHD?

Rozdział trzeci przedstawia najważniejsze przyczyny ADHD. Autor zwraca uwagę na wieloczynnikowy charakter uwarunkowań ADHD. Czytelnik może dowiedzieć się, że zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi jest wywoływany przede wszystkim przez zaburzenia mózgu („uszkodzeniami mózgu lub jego zaburzonym rozwojem„). Autor obala kolejne mity, jakie narosły wokół zaburzenia w aspekcie jego przyczyn – opiera się na wynikach badań, które obaliły jednoznacznie wspomniane mity, jak np. błędy wychowawcze rodziców czy alergie. Na końcu rozdziału przedstawiono grupy ryzyka wystąpienia ADHD oraz czynniki ryzyka wystąpienia tego zaburzenia.

Rozdział 4. Czego można oczekiwać?

Jeśli chodzi o statystyki, dowiadujemy się, że na całym świecie „na ADHD cierpi 5-8% dzieci” oraz, że „definicja ADHD stale ewoluuje”. Autor zwraca uwagę na to, że ADHD zmienia swój charakter w miarę rozwoju i dorastania dziecka oraz w związku z sytuacją w jakiej przebywa dziecko. Dlatego opisuje, charakterystykę zachowań osób z ADHD na różnych poziomach rozwoju:

 • wiek przedszkolny
 • wiek szkolny
 • nastolatki
 • dorośli

Wyjaśnione tu zostały różnice między dziećmi z ADHD. Autor przedstawił, że zaburzenie u różnych osób może wyglądać inaczej.

Rozdział 5. Sytuacja rodzinna dziecka z ADHD

Autor zwraca uwagę na wagę poznania sytuacji rodzinnej dziecka w procesie diagnozy i terapii. Uważa on, że trzeba zawsze uwzględnić środowisko społeczne dziecka oraz relacje jakie ono nawiązuje, aby w pełni zrozumieć jego sytuację. W niniejszym rozdziale opisano relacje między dzieckiem z ADHD a matką, ojcem oraz rodzeństwem. Autor opisał także wpływ zaburzenia na kontakty między rodzicem a dzieckiem. Zwrócił również uwagę na problemy psychiczne rodziców dzieci z ADHD, tj. stres oraz zaburzenia psychiatryczne.

Część II: Opanowanie sytuacji: jak osiągnąć sukces w roli skutecznego rodzica

Rozdział 6. Decyzja o diagnozie dziecka w kierunku ADHD

Autor w tym rozdziale odpowiada na takie pytania jak:

 • Kiedy skorzystać z diagnozy specjalistycznej?
 • Do jakiego specjalisty się zwrócić?
 • Ile kosztuje skorzystanie z pomocy?

Rozdział 7. Przygotowanie do diagnozy

Rozdział siódmy przedstawia jak wygląda proces diagnostyczny w kierunku ADHD. Przedstawiony został krok po kroku schemat przygotowania się do badania psychologicznego oraz psychiatrycznego. Autor przedstawił w siedmiu punktach o co może zapytać specjalista i zasugerował aby stworzyć np. listę problemów dziecka oraz problemów w rodzinie. Dodatkowo znajduje się tutaj Kwestionariusz sytuacji domowych, który rodzic może wypełnić. Autor opisał elementy diagnozy oraz, co należy przygotować przed wizytą. W tym rozdziale znajdziemy również opis wizyty oraz wyjaśnienie, czego można spodziewać się podczas wywiadu z rodzicem, wywiadu z dzieckiem, wywiadu z nauczycielami oraz podczas badania lekarskiego. Opisano również opis sformułowania diagnozy.

Rozdział 8. Reakcja na wiadomość o stwierdzeniu ADHD

Autor przedstawia, jakie emocje mogą towarzyszyć rodzicom po otrzymaniu diagnozy. Rodzice znajdą tutaj informacje o tym gdzie i jak szukać wiedzy o ADHD i możliwościach leczenia.

Rozdział 9. Czternaście podstawowych zasad wychowywania dziecka z ADHD

Przedstawionych zostało 14 zasad postępowania z dzieckiem z ADHD oraz szczegółowo je opisano.

Rozdział 10. Tylko dla rodziców

Rozdział zawiera wskazówki oraz sugestie dotyczące sposobów uniknięcia stresujących wydarzeń, możliwości minimalizowania trudnych sytuacji. Dodatkowo, co bardzo ważne autor przedstawił możliwości regeneracji i odpoczynku, z jakich może i powinien korzystać rodzic, aby wypocząć.

Część III: Życie z ADHD: metody skutecznego postępowania i radzenia sobie w domu i szkole

Rozdział 11. Osiem kroków w kierunku poprawy zachowania

W rozdziale 11 autor przedstawił „najważniejsze reguły postępowania z dziećmi z ADHD„, które wpłyną na „wyraźne zmniejszenie uporu dziecka oraz jego zachowań buntowniczych i opozycyjnych, a także sprawią, że dziecko staje się bardziej współpracujące”.

Rozdział 12. Postępowanie w domu. Sztuka rozwiązywania problemów.

Przedstawiono tu system rozwiązywania nowych problemów, który pomoże ułożyć plan działania, kiedy wystąpią nowe sytuacje. Strategie te mogą pomóc w zminimalizowaniu konfliktów jakie mogą się pojawić. Dodatkowo autor opisał jak przygotować dziecko na zmiany aktywności.

Rozdział 13. Jak pomóc dziecku w rozwiązywaniu kłopotów w relacjach z rówieśnikami

Niestety dzieci z ADHD często są odrzucane przez rówieśników, ale również i przez dorosłych, którzy nie rozumieją specyfiki zaburzenia. Osoby z ADHD są narażone na izolację społeczną oraz problemy z funkcjonowaniem społecznym. W niniejszym rozdziale autor przedstawił i opisał szczegółowo możliwości wsparcia dzieci przez rodziców, tj.:

 • praca nad dobrymi umiejętnościami społecznymi,
 • radzenie sobie z dokuczaniem,
 • organizowanie pozytywnych kontaktów z rówieśnikami w domu,
 • tworzenie pozytywnych kontaktów z rówieśnikami z najbliższego otoczenia,
 • korzystanie z pomocy w szkole.

Rozdział 14. Przetrwać dojrzewanie

Dorastanie nastolatka z ADHD to ogromne wyzwanie dla rodziców.

„Bywa, że ADHD hamuje u nastolatka zdolność panowania nad zadaniami rozwojowymi typowymi dla tej grupy wiekowej. Młoda osoba może doświadczać niepowodzeń w szkole, izolacji społecznej, stanów depresyjnych oraz niskiej samooceny, może także wplątywać się w liczne nieprzyjemne konflikty z innymi członkami rodziny.”

Autor przedstawia „żelazne zasady przetrwania”, które pozwolą zrozumieć nastolatka oraz pomogą ograniczyć konflikty na linii nastolatek – rodzic. Przedstawiony został opis rozwoju nastolatka, zmian jakie zachodzą w jego organizmie oraz psychice. Autor zwraca szczególną uwagę na oczekiwania stawiane nastolatkom, opisuje je oraz tłumaczy jak można zmienić oczekiwania wobec dzieci, tak aby uzyskać kompromis z dorastającym dzieckiem. Opisane zostały również sposoby rozwiązywania konfliktów oraz ustanawiania zasad obowiązujących w domu oraz poza nim wraz z ich egzekwowaniem.

Rozdział 15. Dobry start. Zarządzanie procesem edukacji dziecka.

Rodzice znajdą w tym rozdziale wskazówki, na co powinni zwrócić uwagę dokonując wyboru szkoły oraz nauczyciela dla dziecka z ADHD. Poruszony został też temat powtarzania klasy oraz dostosowywania wymagań edukacyjnych do potrzeb dzieci.

Rozdział 16. Wspieranie procesu kształcenia w szkole i w domu. Sposób na sukces od zerówki do ostatniej klasówki.

Wskazówki zawarte w niniejszym rozdziale dotyczą wspierania dziecka w procesie edukacyjnym. Autor przedstawił podstawowe zasady postępowania w szkole, np. systemy żetonowe, nagrody i kary, ustalanie zasad i wydawanie poleceń oraz wyciąganie konsekwencji. Czytelnik może również dowiedzieć się jak realizować programy nagradzania dzieci w domu. Autor umieścił tu przydatne dodatkowe materiały, np. dzienna karta oceny zachowania w trakcie zajęć szkolnych lub w czasie wolnym. Dodatkowo autor poruszył ważną kwestię dotyczącą uczenia dzieci myślenia przyszłościowego oraz sposobów postępowania w razie wystąpienia problemów edukacyjnych u nastolatków.

Rozdział 17. Postawa dystansu wobec wyników w nauce

Na początku tego rozdziału autor nawiązał do historii matki Steve’a o której opowiadał na początku książki. Poczynił tu kontynuację historii, która nawiązała do tematyki rozdziału siedemnastego i na jej przykładzie opiera się cały ten rozdział. Autor przedstawił 6 „Lekcji życia rodzinnego” w których opowiada o relacjach rodzic – dziecko, które zostały zaburzone oraz o ich naprawie i priorytetach rodziców, które pomogą zachować dobre relacje z dzieckiem.

Część IV: Farmakoterapia

Rozdział 18. Rekomendowane leki z atestem. Środki psychostymulujące i niestymulujące.

W tym rozdziale autor opisał leki, które stosowane są w terapii ADHD, atestowane przez Amerykański Urząd ds. Żywności i Leków. Obalone zostały mity, jakie narosły wokół tych leków. Autor zawarł w rozdziale listę pytań, jakie można zadać lekarzowi pytając o farmakoterapię. Dodatkowo opisano działanie leków psychostymulujących wraz z możliwymi skutkami ubocznymi oraz ich wpływem na naukę czy zachowania społeczne dziecka. W podrozdziale „Czy Twoje dziecko powinno przyjmować leki psychostymulujące?” autor przedstawia czynniki, jakie powinien uwzględnić lekarz, gdy zapisuje dziecku taki lek oraz na co powinno się zwrócić uwagę. Dodatkowo wzbogacono rozdział o wyjaśnienie zasad przepisywania tych leków oraz opisu dwóch z nich.

Rozdział 19. Inne leki. Środki przeciwdepresyjne oraz obniżające ciśnienie.

Autor opisał leki przeciwdepresyjne wraz z mogącymi wystąpić skutkami ubocznymi oraz sposobem podawania.

Dodatek

Na końcu książki autor umieścił informacje o instytucjach wspierających rodziców dzieci z ADHD oraz listę zalecanych lektur i materiałów wideo.

Podsumowanie

Tytuł: „ADHD Podjąć wyzwanie. Kompletny przewodnik dla rodziców”
Autor: Russell A. Barkley
Rok wydania: 2020
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Liczba stron: 494
Link do książki: TUTAJ

Według mnie książka „ADHD Podjąć wyzwanie” to pozycja OBOWIĄZKOWA dla specjalistów, rodziców czy nauczycieli, którzy mają kontakt z dziećmi z ADHD. Jest to książka, zawierająca tak dużo wiedzy, w dodatku opisanej w sposób przystępny i zrozumiały, że każdy, kto interesuje się tą tematyką znajdzie „coś” dla siebie. Jestem pod wrażeniem tej książki oraz wiedzy autora, która jest ogromna. Wiele zasad postępowania i wskazówek można wykorzystać w codziennej pracy z dziećmi z ADHD. Dodatkowo czytelnik uzyskuje przegląd badań wraz z opisem zmieniającej się charakterystyki zaburzenia na przestrzeni lat.

W 100% zgadzam się z opinią umieszczoną na okładce książki: „Jeśli jakikolwiek profesjonalista naprawdę rozumie ADHD, to jest nim Russel A. Barkley. Krótko mówiąc, ta książka to arcydzieło”. Na pewno będę do niej często wracać.

Zapraszam do śledzenia psychologiem.pl w mediach społecznościowych: Instagram
Facebook oraz innych recenzji książek na stronie.

Może Ci się również spodobać

Zostaw komentarz

Ta strona używa ciasteczek by dostosować ją do Twoich potrzeb. Rozumiem Dowiedz się więcej