PDM-2 Tom 3

PDM-2. Podręcznik diagnozy psychodynamicznej (Tom 3)

przez Magda

Tom 3 PDM-2. Podręcznik diagnozy psychodynamicznej opisuje zagadnienia z zakresu zdrowia psychicznego w okresie dzieciństwa, niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa.

Pierwsze, co zrobiło na mnie wrażenie, kiedy wzięłam do ręki tę książkę była ilość osób zaangażowanych w jej redakcję. Redaktorami tomu są profesorowie Vittorio Lingiardi oraz Nancy McWilliams. Dodatkowo w pracy nad książką wzięło udział 8 redaktorów rozdziałów oraz wielu konsultantów z całego świata. Nie zabrakło również honorowego komitetu naukowego PDM-2.

Uważam, że należy również wymienić organizacje sponsorujące PDM-2 do których należy m.in.: Amerykańska Akademia Psychoanalizy i Psychiatrii Dynamicznej, Amerykańskie Towarzystwo Psychoanalityczne, Europejskie Towarzystwo Psychopatologii Dzieci i Młodzieży, Międzynarodowe Towarzystwo Psychiatrii i Psychologii Młodzieży czy Międzynarodowe Towarzystwo Psychoanalityczne.

Co znajdziemy w książce?

Książka jest obszerną pozycją. Z racji swojego podręcznikowego charakteru pokrótce opiszę, co znajdziemy w poszczególnych rozdziałach, aby nakreślić, w jaki sposób wiedza została tu przedstawiona. Tom 3 książki, który opisuję jest kontynuacją wcześniejszych tomów PDM-2, dlatego też książka ta nie zaczyna się od rozdziału 1 lecz od 11. Wcześniejsze tomy omawiają następujące zagadnienia – tom 1 opisuje dorosłość oraz wiek podeszły (rozdziały 1 – 7), tom 2 przedstawia tematykę adolescencji (rozdziały 8 – 10).

CZĘŚĆ IV. Dzieciństwo

Rozdział 11. Profil funkcjonowania psychicznego w okresie dzieciństwa

W rozdziale tym autorzy przedstawili podstawowe funkcje psychiczne dzieci w wieku 4 – 11 lat. Omówiono tu wskazówki rozwojowe dzieci w związku z różnymi zdolnościami, np. zdolność do regulacji, uwagi, uczenia się, rozumienia emocji, adaptacji, mentalizacji, budowania relacji czy poczucia własnej wartości. Dodatkowo do każdej grupy zdolności opisano skalę oceny oraz omówiono najważniejsze narzędzia diagnostyczne z jakich można skorzystać.

Rozdział 12. Kształtujące się wzorce i trudności osobowościowe w okresie dzieciństwa

Wzorce osobowości tworzą się już w okresie dzieciństwa i są rozwijane przez całe życie człowieka. Jak piszą autorzy „wzorce osobowości to charakterystyczne sposoby angażowania się w relacje z innymi oraz radzenia sobie z szansami i wyzwaniami, jakie stwarza środowisko„. Rozdział 12 jest niejako przewodnikiem po diagnozie i terapii dzieci w wieku 4 – 11 lat. Autorzy opisują tutaj czynniki, np. epigenetyka, temperament czy styl przywiązania, które wpływają na kształtujące się wzorce. Przedstawione zostały narzędzia do diagnozy osobowości. Przedstawiono tu kilka przykładów klinicznych wraz z ocenami przypadku.

Rozdział 13. Wzorce objawów w okresie dzieciństwa: doświadczenie subiektywne

Autorzy w niniejszym rozdziale omawiają najczęstsze wzorce objawów u dzieci. Na końcu rozdziału została umieszczona tabela, która przedstawia zestawienie kategorii diagnostycznych w PDM-2, DSM-5 oraz ICD-10. Rozdział ten zawiera również wiele przykładów klinicznych opisanych przy poszczególnych wzorcach objawów.

Część tabeli 13.2. „Zestawienie kategorii diagnostycznych z osi SC w PDM-2 z klasyfikacjami ICD-10 i DSM-5

CZĘŚĆ V. Niemowlęctwo i wczesne dzieciństwo

Rozdział 14. Zaburzenia psychiczne i rozwojowe w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa

Rozdział 14 przedstawia klasyfikację dotyczącą niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa (IEC), która obejmuje najczęściej występujące zaburzenia u niemowląt i małych dzieci. Autorzy przedstawili tu podejście wieloosiowe klasyfikacji IEC (5 osi) oraz opisali kompleksowy model oceny klinicznej. Opisane zostały tutaj główne kategorie diagnostyczne i szczegółowe opisy zaburzeń obserwowanych w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa. Jest to rozdział obszerny, który zawiera ogrom wiedzy diagnostycznej wraz z opisami przypadków klinicznych. Opisano poszczególne osie, skale ocen oraz narzędzia diagnostyczne.

CZĘŚĆ VI. Diagnoza i przykłady kliniczne

Rozdział 15. Diagnoza oparta na modelu PDM-2

Przedstawiono tu narzędzia stworzone do diagnozy opierającej się na modelu PDM-2. Dodatkowo autorzy dokonali oceny różnych narzędzi diagnostycznych, które mogą stać się pomocne w pracy klinicysty. Opisano tu m.in. Karty psychodiagnostyczne, Prototypy Diagnozy Psychodynamicznej-2, Procedurę Diagnostyczną Shedlera-Westena czy Skale Funkcjonowania Psychodynamicznego. Na końcu rozdziału przedstawiono przykład kliniczny diagnozy z wykorzystaniem opisanych narzędzi.

Rozdział 16. Przykłady kliniczne i profile PDM-2

Rozdział ten zawiera opisane szczegółowo przykłady kliniczne omówione według jednolitego schematu. Autorzy przedstawili po jednym przypadku z każdego okresu życia, który został ujęty w PDM-2: dorosłość, adolescencja, dzieciństwo, niemowlęctwo, wczesne dzieciństwo oraz wiek podeszły.

DODATEK. Karty psychodiagnostyczne (PDC)

Autorzy zamieścili w dodatku niewypełnione Karty Psychodiagnostyczne (PDC). Opisane zostały w 15 rozdziale.

Podsumowanie

Tytuł: „PDM-2 Podręcznik diagnozy psychodynamicznej” TOM 3
Redaktorzy tomu: Vittorio Lingiardi i Nancy McWilliams
Rok wydania: 2020
WydawnictwoWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Liczba stron: 619

Jak można przeczytać na tylnej okładce książki jest to „obowiązkowa pozycja dla wszystkich specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego„. Zgadzam się z tym zdaniem w 100%. Jest to podręcznik pełny wiedzy, przedstawia przykłady kliniczne oraz omawia wzorce objawów. Będę często wracać do tej pozycji.

Zapraszam do śledzenia psychologiem.pl w mediach społecznościowych: Instagram
Facebook oraz innych recenzji książek na stronie.

Może Ci się również spodobać

Zostaw komentarz

Ta strona używa ciasteczek by dostosować ją do Twoich potrzeb. Rozumiem Dowiedz się więcej